O nas

A A A

Akademia Piłkarska Wisła Czarny Dunajec powstała 15 lutego 2013. Statutowym celem Akademii jest podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienia wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie.

Akademia podejmuje liczne działania w celu planowania i organizacji życia sportowego członków klubów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe, uczestniczy w licznych imprezach sportowych.  

Organizuje zajęcia sportowe w celu wszechstronnego rozwoju sprawności  fizycznej i umysłowej członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym. 

Akademia organizuje liczne wyjazdy rodzinne na mecze ligowe oraz Reprezentacji Polski, organizuje również obozy szkoleniowe dla dzieci i młodzieży.

Poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Akademii dzieci kształtują pozytywne cechy charakteru i osobowości.

 

Zarząd akademii:

  • Andrzej Turaj – prezes zarządu
  • Jacek Hodorowicz - w-ce prezes zarządu
  • Marcin Rafacz – sekretarz
  • Barbara Haberny– skarbnik
  • Stanisław Haberny – członek zarządu

 

Wszystkich sympatyków Akademii Piłkarskiej Wisła Czarny Dunajec serdecznie zachęcamy do czynnego wspierania i uczestniczenia w życiu naszej organizacji poprzez złożenie deklaracji Członkowskiej.

Członkiem zwyczajnym Akademii zgodnie ze Statutem może zostać osoba pełnoletnia, która złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Akademii. 

Status członka zwyczajnego Akademii zapewnia prawo głosu w trakcie Walnych Zebrań co umożliwia realny wpływ na działalność i rozwój Akademii.

 

    STATUT Akademii Piłkarskiej Wisła Czarny Dunajec

    Deklaracja Członkowska