O nas

A A A

Akademia 1 (A1) to grupa wiekowe F  7-8 lat - Żaki.

Podczas kolejnego etapu kariery, zawodnicy mają nabyć obszerną zręczność z piłką - najlepiej ucząc się jak radzić sobie na boisku poprzez małe gry. Podczas nich przyswajają ogólne umiejętności techniczne. Pracują także nad rozwojem koordynacji i motoryki. 

 

Główne kierunki oddziaływania Żaki:
 • Wychowanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki i etyki
 • Rozwijanie sprawności ogólnej
 • Kształtowanie wszystkich elementów techniki indywidualnej z piłką, techniki indywidualnej bez piłki w zakresie skoordynowanej i ekonomicznej umiejętności biegania i skakania.
 • Rozwijanie umiejętności gry, poprzez kształtowanie zasad taktyki indywidualnej i najważniejszych elementów taktyki grupowej
 • Rozwijanie zdolności motorycznych, szczególnie koordynacji ruchowej, szybkości, gibkości i wytrzymałości tlenowej,
 • Stosowanie szerokiej palety form zajęć: zabawowej, zadaniowej, ścisłej, fragmentów gry oraz gier uproszczonych i małych,
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie motywacji wewnętrznej
 • Określenie uzdolnień do gry w piłkę nożną poprzez grę na wielu pozycjach taktycznych w drużynie.

 

Cele szkoleniowe w kategorii Żaki:
 1. Rozwijanie koordynacji ruchowej
 2. Kształtowanie szybkości
 3. Rozwijanie techniki indywidualnej poprzez ćwiczenia i gry
 4. Rozwijanie taktyki indywidualnej poprzez małe gry