O nas

A A A

Zarząd Akademii Piłkarskiej Wisła Czarny Dunajec informuje iż w dniu 15 kwietnia 2016 (piątek) o godzinie 20:00, odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2015. Miejsce zebrania salka klubowa stadion piłkarski w Czarnym Dunajcu, ulica Targowa 36.

 

W programie spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybranie Przewodniczącego zebranie oraz Protokolanta.
  3. Sprawozdanie finansowe Akademii za rok 2015.
  4. Sprawozdanie sportowe Akademii za rok 2015.
  5. Zatwierdzenie deklaracji członkowskich przez Zarząd Akademii.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie zebrania.

Na zebranie zapraszamy wszystkich Członków Zwyczajnych Akademii oraz osoby zainteresowane.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Andrzej Turaj